Przejdź do stopki

2023 r.

Treść

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Burmistrz Gminy  Miejska Górka  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dniu 16.11.2023 r. złożył do Wojewody Wielkopolskiego   wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka w

PKP PLK S.A. informuje o zamiarze likwidacji linii kolejowej

"Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U.2015  r. poz.174