Przejdź do stopki

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Treść

WO.152.3.2022

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Urzędzie Miejskim
w Miejskiej Górce w 2021 roku

 

            Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2021 r. rozpatrzono 10 petycji w tym:
4 petycje rozpatrywała Rada Miejska w Miejskiej Górce, 6 petycji rozpatrzył Burmistrz Miejskiej Górki. Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie.

Petycje rozpatrzone przez Radę Miejską w Miejskiej Górce:

L.p.

Numer petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

WO.152.1.2021

Wezwania Rady Miejskiej do podjęcia uchwały w sprawie:

-poparcia petycji "Alarm!Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce";
- zaprzestania szczepień przeciwko Covid19;
- dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne;
- odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w roku 2020;

Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła Uchwałę Nr XXV/158/21

z dnia 11 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska rozpatrzyła  petycję negatywnie.

 

Burmistrz Miejskiej Górki nie uwzględnił petycji, ponieważ do kompetencji burmistrza nie należą  kwestie podjęte w petycji.

2.

WO.152.2.2021

Zasady suplementacji i leczenia witaminą D

Podmiot wnoszący złożył wniosek o wycofanie petycji

3.

WO.152.7.2020

 

Wezwanie Rady Miejskiej do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Miejska Górka  z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.

Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła Uchwałę Nr XXV/155/21

z dnia 11 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska rozpatrzyła  petycję negatywnie.

 

4.

WO.152.8.2020

Wezwanie Rady Miejskiej do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Miejska Górka  z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.

Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła Uchwałę Nr XXV/156/21 z dnia 11 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska rozpatrzyła  petycję negatywnie.

 

 

 

Petycje rozpatrzone przez Burmistrza Miejskiej Górki:

L.p.

Numer petycji

Petycja w sprawie

Sposób rozpatrzenia

1.

WO.152.1.2021

Wezwania Rady Miejskiej do podjęcia uchwały w sprawie:

-poparcia petycji "Alarm!Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce";
- zaprzestania szczepień przeciwko Covid19;
- dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne;
- odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w roku 2020;

Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła Uchwałę Nr XXV/158/21

z dnia 11 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska rozpatrzyła  petycję negatywnie.

 

Burmistrz Miejskiej Górki nie uwzględnił petycji, ponieważ do kompetencji burmistrza nie należą  kwestie podjęte w petycji.

2.

WO.152.2.2021

Zasady suplementacji i leczenia witaminą D

Podmiot wnoszący złożył wniosek o wycofanie petycji

3.

WO.152.3.2021

Poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Petycja zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

W wyniku analizy petycji stwierdzono, iż nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

4.

WO.152.4.2021

Przystąpienia do konkursu w ramach programu Podwórko NIVEA

W 2020 roku jedna ze szkół z terenu Gminy Miejska Górka uczestniczyła w konkursie „Podwórko NIVEA”. Niestety, pomimo mobilizacji i zaangażowania mieszkańców, wytypowana lokalizacja w głosowaniu internetowym nie zdobyła wystarczającej liczby głosów.

Zniechęceni zeszłorocznym zakończeniem akcji nie przystępujemy do konkursu „Podwórko NIVEA”  -  edycja 2021.

5.

WO.152.5.2021

Programu dla Szkół "Przygotujmy lepszy świat"

Petycja zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

W wyniku analizy petycji stwierdzono, iż nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

6.

WO.152.6.2021

Przywrócenia przewozów autobusowych pomiędzy Rawiczem, Konarami, Topólką i Piaskami

Burmistrz Miejskiej Górki poinformował, że dotychczasowy prywatny przewoźnik nie jest zainteresowany przywróceniem połączeń autobusowych. Argumentuje to zbyt dużymi kosztami, a małą rentownością.

Natomiast zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) gmina odpowiada za zbiorowy transport lokalny. To oznacza, że Gmina Miejska Górka może organizować transport publiczny tylko w granicach swojej gminy. Nie może stworzyć systemu komunikacji publicznej do miejscowości spoza gminy, czyli np. Rawicza, Jutrosina, Krobi.

 

Miejska Górka dn. 13 czerwca 2022 r.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak