Petycje 2022 r.

Treść

Petycja dotycząca: utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Numer petycji: 6/2022

Podmiot wnoszący: Patryk Król

Data złożenia: 1 sierpnia 2022 r.

Przewidziany termin realizacji: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.