Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 159/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 lipca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka–Miejska Górka,od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową

Obwieszczenie Nr 159/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 lipca 2022 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z&n

Obwieszczenie Nr 156/2022 O WYDANEJ DECYZJI w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce nr ewid. 246 w obrębie Oczkowice, gm. Miejska

Obwieszczenie Nr 156/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 lipca 2022 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce nr ewid.

Obwieszczenie Nr 155/2022 O WYDANEJ DECYZJI w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce nr ewid. 246 w obrębie Oczkowice, gm. Miejska G

Obwieszczenie Nr 155/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 lipca 2022 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce nr ewid.

Obwieszczenie Nr 153/2022 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka.

Obwieszczenie Nr 153/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 24 czerwca 2022 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrz

Obwieszczenie Nr 152/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami

Obwieszczenie Nr 152/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 czerwca 2022 r. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami Na podstawie art. 10 § 1, w związku z&n

Obwieszczenie Nr 140/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Roszkowo i Zakrzewo gm. Miejska Górka

Obwieszczenie Nr 140/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Roszkowo i Zakrzewo gm. Miejska Górka Na podstawie art. 10 § 1, w zwią

Obwieszczenie Nr 122/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 marca 2022r. o wydanej decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania części działki ewid.nr 84/1,obręb Niemarzyn z przeznaczeniem na punkt do zbierania,w tym przeładunku odpadów - zużytych opon

Obwieszczenie Nr 122/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania części działki ewid. nr 84/1, obręb Niemarzyn, gmina Miejska Górka, z przeznaczeniem na punkt do zbierania, w tym przeładunku odpa

Obwieszczenie Nr 121/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania części działki ewid. nr 84/1, obręb Niemarzyn,z przeznaczeniem na punkt do zbierania, w tym przeładunku zużytych opon

Obwieszczenie Nr 121/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 marca 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania części działki ewid. nr 84/1, obręb Niemarzyn, gmina Miejska Górka, z przeznaczeniem na punkt do zbierania, w tym przeładunku od

Obwieszczenie Nr 119/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 07.03.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą(..),obręb Oczkowice

Obwieszczenie Nr 119/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 marca 2022 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce

Obwieszczenie Nr 118/2022 Burmistrza z dn.07.03.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w Annopolu do skrzyżowania z drogą krajową nr 36

Obwieszczenie Nr 118/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 7 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżow