Przejdź do stopki

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Treść

Podstawa prawna: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II. OPŁATY

  • Opłata skarbowa: za zaświadczenie - 17,-zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na rachunek BS Wschowa o/Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

  • Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Komunalny,

Jolanta Pieprzyk, pok. 17, tel. 65-322 64 30, 887 913 324, e-mail: jolanta.pieprzyk@miejska-gorka.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 7 dni od doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki.

Pliki do pobrania

Wniosek-zaswiadczenie.doc 28 KB