Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Treść

Podstawa Prawna

  • prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm. )
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 09 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 r. poz. 125) 

Wymagane dokumenty

  • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej

Termin odpowiedzi

  • 7 dni (termin wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego)

Sposób załatwienia sprawy

  • uzyskanie zawiadomienia.
  • zawiadomienie zostanie przesłane listownie.
  • istnieje możliwość osobistego odbioru zawiadomienia.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunalny: tel. 65 322 48 44 ,

Opłaty

  • nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

  • nie przysługuje.