Przejdź do stopki

Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

Burmistrz Miejskiej Górki ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonych w Dłoni zapisanej w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00031243/6 na rzecz Gminy Miejska Górka

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI Urząd Miejski, Rynek 33 63-910 Miejska Górka urzad@miejska-gorka.pl OGŁASZA USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonych w Dłoni zapisanej w Księdze Wieczy

Burmistrz Miejskiej Górki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Karolinkach zapisanej w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00031796/7 na rzecz Gminy Miejska Górka

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI Urząd Miejski, Rynek 33 63-910 Miejska Górka urzad@miejska-gorka.pl OGŁASZA DRUGI USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Karolinkach zapisanej w Księ