Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXV/154/21

Data podjęcia 11 marca 2021 r.

Tytuł aktu: w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka - łącze do uchwały

Data ogłoszenia:  19 kwietnia 2021 r.

Pozycja: 3227

Uwagi: Ma rozstrzygnięcie nadzorcze ( stwierdzono nieważność aktu w całości) - łącze do rozstrzygnięcia

Łącze do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego