Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXIII/140/20

Data podjęcia 16.12.2020 r.

Tytuł aktu: w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka  - łącze do uchwały

Data ogłoszenia: 4 stycznia 2021 r.

Pozycja: 53

Uwagi:  ma rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwała RIO

Łącze do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego