Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXXVII/222/22 

Data podjęcia:  04.03.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 18 marca 2022 r.

Pozycja: 2198

Uwagi:  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdza nieważność - łączę do uchwały

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego