Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXXVI/215/22 

Data podjęcia:  26.01.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejska Górka na lata 2021-2032” - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 22 lutego 2022 r.

Pozycja: 1434

Uwagi:  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - łączę do rozstrzygnięcia

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego