Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXXII/199/21

Data podjęcia:  26.10.2021 r.

Tytuł aktu:  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 25 listopada 2021 r.

Pozycja: 8807

Uwagi:  Rozstrzygnięcie nadzorcze - Stwierdzono nieważność aktu - łączę do rozstrzygnięcia 

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego