Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXVI/163/21

Data podjęcia 12 maja 2021 r.

Tytuł aktu:  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.

Pozycja: 4620

Uwagi: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego