Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVIII/180/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górk

Uchwała Nr XXVIII/180/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania p

Uchwała Nr XXVIII/179/21 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska

Uchwała Nr XXVIII/179/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bez

Uchwała Nr XXVII/174/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej Górce

Uchwała Nr XXVII/174/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej G&oa

Uchwała Nr XXVI/166/21 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok

Uchwała Nr XXVI/166/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicz