Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XXXIX/234/22 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/234/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Pu

Uchwała Nr XXXVII/223/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XXXVII/223/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i sobo

Uchwała Nr XXXVII/222/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węg

Uchwała Nr XXXVII/222/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska