Przejdź do stopki

2024 r.

Treść

Miejska Górka, 25 stycznia 2024 r.

 

Informacja

Burmistrza Miejskiej Górki

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

audytor wewnętrzny

 

 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

II.  Stanowisko urzędnicze: 

Audytor wewnętrzny

III.   W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:

Pani Magdalena Boczar – Zaremba zamieszkała w Skórzewie

IV.  Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Kandydatka spełniła warunki i wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada kwalifikacje oraz doświadczenie z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę. Przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.