Przejdź do stopki

2024 r.

Treść

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce -

Audytor wewnętrzny

 

 

Informuję, że na wolne stanowisko urzędnicze, Audytor wewnętrzny w terminie
od 12 stycznia 2024 r. do 22 stycznia 2024 r. wpłynęła 1 oferta.

 

W wyniku dokonanej weryfikacji ofert na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano 1 osobę, tj:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Magdalena Boczar – Zaremba

Skórzewo