Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2022.

Treść

L.p.

Imię Nazwisko, Nazwa

Rodzaj preferencji

Kwota

Przyczyny

1.

Szotkiewicz Kazimierz

Umorzenie

1.500,00

Ważny interes podatnika

2.

Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Umorzenie

3.000,00

Ważny interes podatnika

3.

Rojda Bożena

Umorzenie

1.292,00

Ważny interes podatnika

4.

Naglik Lucjan

Umorzenie

715,00

Ważny interes podatnika

5.

Przewoźna Justyna

Umorzenie

2.671,00

Ważny interes podatnika

6.

Miler Maria

Umorzenie

544,00

Ważny interes podatnika

7.

Bogdański Antoni

Ulga inwestycyjna

 

 

8.

Gierlik Dariusz

Ulga inwestycyjna

 

 

9.

Gil Paweł

Ulga inwestycyjna

 

 

10.

Gill Piotr

Ulga inwestycyjna

 

 

11.

Hądzlik Piotr

Ulga inwestycyjna

 

 

12.

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o. o.

Ulga inwestycyjna

 

 

13.

Jankowiak Leszek

Ulga inwestycyjna

 

 

14.

Jankowiak Mariusz

Ulga inwestycyjna

 

 

15.

Janowicz Robert

Ulga inwestycyjna

 

 

16.

Jęsiek Roman

Ulga inwestycyjna

 

 

17.

Jóska Tomasz

Ulga inwestycyjna

 

 

18.

Jurdeczka Hanna

Ulga inwestycyjna

 

 

19.

Kaczmarek Karol

Ulga inwestycyjna

 

 

20.

Kłakulak Józef

Ulga inwestycyjna

 

 

21.

Knychała Cezary

Ulga inwestycyjna

 

 

22.

Konury Tomasz

Ulga inwestycyjna

 

 

23.

Krajka Gabriela

Ulga inwestycyjna

 

 

24.

Kubeczka Hanna

Ulga inwestycyjna

 

 

25.

Kudak Tomasz

Ulga inwestycyjna

 

 

26.

Kusztelak Józef

Ulga inwestycyjna

 

 

27.

Kwiatkowski Maciej

Ulga inwestycyjna

 

 

28.

Maćkowiak Marcin

Ulga inwestycyjna

 

 

29.

Maćkowiak Nikodem

Ulga inwestycyjna

 

 

30.

Maćkowiak Paweł

Ulga inwestycyjna

 

 

31.

Marcnikowski Tomasz

Ulga inwestycyjna

 

 

32.

Mikołajczak Kazimierz

Ulga inwestycyjna

 

 

33.

Olejniczak Krzysztof

Ulga inwestycyjna

 

 

34.

Poślednik Marcin

Ulga inwestycyjna

 

 

35.

Poślednik Radosław

Ulga inwestycyjna

 

 

36.

Przewoźny Tomasz

Ulga inwestycyjna

 

 

37.

Rakowski Waldemar

Ulga inwestycyjna

 

 

38.

Rogala Ryszard

Ulga inwestycyjna

 

 

39.

Samól Tomasz

Ulga inwestycyjna

 

 

40.

Sarbinowski Andrzej

Ulga inwestycyjna

 

 

41.

Skrzypczak Marek

Ulga inwestycyjna

 

 

42.

Sobieraj Przemysław

Ulga inwestycyjna

 

 

43.

Spurtacz Jacek

Ulga inwestycyjna

 

 

44.

Stachowiak Jan

Ulga inwestycyjna

 

 

45.

Stefaniak Maciej

Ulga inwestycyjna

 

 

46.

Szlachetka Jarosław

Ulga inwestycyjna

 

 

47.

Szwarc Stefan

Ulga inwestycyjna

 

 

48.

Szymański Mirosław

Ulga inwestycyjna

 

 

49.

Wciórka Renata

Ulga inwestycyjna

 

 

50.

Wróblewski Krzysztof

Ulga inwestycyjna

 

 

51.

Wróblewski Łucjan

Ulga inwestycyjna

 

 

52.

Andrzejczak Emilia

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

53.

Chudy Mieczysław

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

54.

Jakubowski Robert

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

55.

Janowicz Robert

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

56.

Kasprzak Karol

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

57.

Konury Tomasz

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

58.

Markowski Jarosław

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

59.

Przewoźna Dominika

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

60.

Pyszniak Zygfryd

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

61.

Rogala Ryszard

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

62.

Rybacki Wiesław

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

63.

Skrzypek Waldemar

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

64.

Sobieraj Przemysław

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

65.

Stolaś Michał

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

66.

Sztulpa Karol

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

67.

Węcłaś Robert

Ulga z tytułu nabycia gruntów