Urszula Dupiczak - oświadczenie majątkowe za rok 2022 Radnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Treść