Daria Teczyńska - oświadczenie majątkowe za rok 2022 pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść