Agnieszka Skorupka - oświadczenie majątkowe za rok 2022 pracownika Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść