Anna Pawlak - oświadczenie majątkowe za rok 2022 dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach

Treść