Karol Skrzypczak - oświadczenie majątkowe za rok 2022 Burmistrza Miejskiej Górki

Treść