Przejdź do stopki

2023 r.

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

01.09.2023r. , godz.11.00 -  Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 121/15 o pow. 0,0995ha , położona w Dłoni ,

zapisana w KW – PO1R/00031243/6

  1. Cena wywoławcza: 43.200,00 zł W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2022, poz.931)
  2. Wysokość wadium: 4.320,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 28.08.2023r.- wadium wpłaciła jedna(1) osoba,  która została dopuszczona do przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

Najwyższą cenę w kwocie : 43.700,00zł  (W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2022, poz.931) zaoferował :

ANNA i PATRYK małż.OLSZAK , zam. DŁOŃ 7/6 i wygrali przetarg na opisaną na wstępie działkę .

Pliki do pobrania