Daria Teczyńska - oświadczenie majątkowe za rok 2021 pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść