Agnieszka Skorupka - oświadczenie majątkowe za rok 2021 pracownika Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść