Karol Skrzypczak - oświadczenie majątkowe za rok 2021 Burmistrza Miejskiej Górki

Treść