Przejdź do stopki

2022 r.

Treść

Burmistrz Miejskiej Górki

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

odwołuje

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Miejskiej Górce

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

KW – PO1R/00029491/2, nr ewid. gruntu 326, 330, 331 obręb Miejska Górka o powierzchni 1,0744 ha.

Powodem odwołania przetargu jest błędny opis nieruchomości zamieszczony w ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji odnośnie odwołanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 17 lub telefonicznie 65-3226 430, 65-54 74 507.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania