Przejdź do stopki

2022 r.

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

z dnia 04.08.2022r. - Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewidencyjnym gruntu 155 o pow. 1,7800ha , obręb Oczkowice, zapisana w KW – PO1R/00031236/4

  1. Cena wywoławcza: 150 000,00 zł
  2. Wysokość wadium: 15 000,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 29.08.2022r.- wadium wpłaciły dwie osoby,  które  zostały dopuszczone do przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Państwo Szlachetka Jarosław, Agnieszka, zamieszkali Oczkowice 33 zaoferowali najwyższą cenę w kwocie: 220 000,00zł - Ww. kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.).