Przejdź do stopki

2022 r.

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

z dnia 03.02.2022r. - Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 326, 330, 331 o pow.1,0744ha , obręb Miejska Górka, zapisana w KW – PO1R/00029491/2

  1. Cena wywoławcza: 321 700,00 zł
  2. Wysokość wadium: 32 170,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 31.01.2022r.- wadium nie wpłaciła żadna osoba – w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.