Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2022 r.

Treść

WO.0002.47.2022

 

Informacja o Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miejskiej Górki  zapraszam na XLVII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3.       Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.      Wnioski i interpelacje Radnych.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

6.      Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie.

 

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyżej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

            Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl

Pliki do pobrania