Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 174/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1173 ze zm.), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym polowaniu zbiorowym, które odbędzie się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Piaski obwody łowieckie 480, w terminie 08.12.2022 – 13.12.2022 r. od godz. 7:00 do 20:00.      

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 174/2022 158 KB