Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 169/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 12„LIS” w sezonie 2022/2023

Lp.

Data polowania

Godz. Rozpoczęcia polowania

Godz. Zakończenia polowania

Miejsce polowania

1.

16.10.2022

09:00

15:00

479 – Sobiałkowo: kukurydze i przyległe laski w całym obwodzie

2.

03.11.2022

09:00

13:00

479 – Sobiałkowo: Lasy w Annopolu

3.

05.11.2022

14:30

17:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód ambony i podjazd

4.

06.11.2022

14:30

17:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód ambony i podjazd

5.

19.11.2022

14:30

17:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód ambony i podjazd

6.

20.11.2022

14:30

17:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód ambony i podjazd

7.

26.11.2022

08:00

14:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód (Laski)

8.

27.11.2022

14:00

17:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód ambony i podjazd

9.

18.11.2022

09:00

14:00

479 – Sobiałkowo: Wybrane laski

10.

08.01.2023

09:00

14:00

479 – Sobiałkowo: Wybrane laski

11.

12.02.2023

08:00

12:00

479 – Sobiałkowo: Cały obwód

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.   

 

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 269/2022 10.71 KB