Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 167/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  Nr 34 „SREBRNY ROGACZ”.

 

Data polowania

Miejsce polowania

1.

22.10.2022

Obwód Łowiecki Nr 431

2.

26.11.2022

Obwód Łowiecki Nr 431

3.

17.12.2022

Obwód Łowiecki Nr 431

4.

14.01.2023

Obwód Łowiecki Nr 431

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 167/2022 168.67 KB