Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 166/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie  art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  Nr 13„DROP”.

Lp.

Data polowania

Miejsce zbiórki

Godz.

Zwierzyna przewidziana do odstrzału

Prowadzący polowanie

Pomocnik prowadzącego

1.

09.10.2022r

Polowanie

Polne

Ostrobudki

900

 

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżnik, Kaczki, Gęsi.

Jórdeczka Bartosz

Tel. 607459580

Kukla Krzysztof

Tel. 605694878

2.

23.10.2022r

Sielec                          Brzezinka

Sielec Stary

  900

Jelenie, Daniele, Sarny, Dziki, Drapieżniki, Kaczki, Gęsi.

Duszak Tomasz

Tel.691503007

Klukowski Mariusz

Tel.665356871

3.

05.11.2022

Polowanie

Hubertowskie

Osiek

800

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki

Pierwsze mioty tradycyjnie, pozostałe z ambon, zwyżek. 

Maćkowiak Mariusz

Tel. 666 358 312

Kowalski Robert                 

Tel. 602 252 627

4.

26.11.2022r

VII Polowanie integracyjne

 Sarnowa

700

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki

Kowalski Robert                 

Tel. 602 252 627

Maćkowiak Mariusz

Tel. 666 358 312

5.

11.12.2022r

Polowanie

Grudniowe

Sielec

900

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki

Pierwsze dwa mioty tradycyjnie pozostałe z ambon.

Kowalski Bartosz

Tel. 606134134

Fiebich Bartosz

Tel. 781747468

6.

24.12.2022r

Polowanie Wigilijne

Osiek

900

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki.

Michalski Robert

Tel.604287102

Łacinnik Adam

Tel.694883600

7.

07.01.2023r

Polowanie Noworoczne

Kończące Sezon

Sielec Stary

900

Jelenie, Daniele,

Sarny, Dziki, Drapieżniki.

Chwierot Wojciech

Tel.608322492

 

Nowak Piotr

Tel.605542417

8.

11.12.02.2023

Powiatowe polowanie na Drapieżniki

Osiek

900

 Drapieżniki.

Pierwszy dzień Stogi

Drugi dzień tradycyjne pędzenia

Kowalczyk Jakub

Tel.609919706

Sobkowiak Adam

Tel.721096844

9.

19.02.2022

Lutowe

Osiek

900

Drapieżniki

Szwarc Paweł

Tel.783952972

Kwiatkowski Michał

Tel.727922458

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

 

Burmistrz 

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 166/2022 11.52 KB