Agnieszka Skorupka - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2020 pracownika Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść