Arnold Ratajski - oświadczenie majątkowe za rok 2020 dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Treść