Daria Teczyńska - oświadczenie majątkowe za rok 2020 pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionego do wydawania decyzji administracyjnych

Treść