Marek Stach - oświadczenie majątkowe za 2020 rok dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

Treść