Anna Pawlak - oświadczenie majątkowe za rok 2020 dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach

Treść