Artur Jankowski - oświadczenie majątkowe za rok 2020 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Treść