Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXIII/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 24 listopada 2021 roku

o godz. 13:00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Monika Szydłowska, Mirosław Śmierzchała) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który

przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

5. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6. Wnioski i interpelacje Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.           

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 26 października 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXII/21 z Sesji, która odbyła się w dniu 26 października 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Nawiązując do tych przerw technicznych proszę Koleżanki i Kolegów Radnych o przychodzenie przynajmniej 5 minut przed Sesją i uruchomienie wszystkich tabletów. Dobra. Tak. Jest transmisja na żywo i czasami to dziwnie wygląda”.

Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisław Goliński przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 5 Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych

Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak przedstawił  informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni dzisiejszej sesji miejsce, w którym się znajdujemy (niewyraźne) sądząc dlatego, że sale są pozajmowane i tutaj musieliśmy robić zamieszanie. W szkole i w  Ośrodku Kultury, ale też jakby jesteśmy w gronie tylko osób koniecznych, też postaramy się, aby ta sesja trwała jak najkrócej, a musimy w tych czasach pandemii przebywali ze sobą krótko ale też, tak patrząc na Państwa (niewyraźne) wynika, że wszyscy jesteśmy zaszczepieni. usług medycznych (niewyraźnie).Dzisiejsza sesja była podyktowana głównie wprowadzeniem do budżetu Jak Państwo zauważyli, porządek obrad jest ubogi tylko uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w budżecie. Musimy dokonać wprowadzenia do budżetu. Do budżetu kwoty, którą  możemy uzyskać  w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku dotyczącego przebudowy bezpiecznych przejść dla pieszych.  Te inwestycje są realizowane z dotacji Wojewody. One jakby są finansowane w ramach tej kwoty i funduszu dróg samorządowych. Przypominam, że w tym roku już żeśmy jedno zadanie zrealizowali. To jest przebudowa drogi ulicy Dworcowej w Miejskiej Górce. Czyli to było. To była inwestycja, która była na liście podstawowej. I szczęśliwym zbiegiem okoliczności dwie nasze inwestycje, które znajdowały się na liście rezerwowych, również decyzją Wojewody zostały zakwalifikowane do dofinansowania i to jest ulica. Ulica Przepraszam, ulica Poprzeczna, którą już jesteśmy po przetargu i podpisana kwota. Ona opiewa na kwotę około 1 500 000 złotych. Niedawno rozstrzygnęliśmy, otworzyliśmy oferty przetargowe na drogę Konary-Ostrobudki i tutaj też bardzo korzystną ofertę złożyła firma Strabag 1 900 000, a kosztorys był na 2 800 000. Państwo widzą dużo poniżej wartości kosztorysowej. Też firma bardzo poważna w sensie drogowym. Poprzednia ulica Poprzeczna też bardzo poważna firma drogowa. (niewyraźne)  Jesteśmy po przetargu już również na przebudowę przejścia przy cmentarzu i tutaj była kwota akurat o 30 000 droższa od wartości kosztorysowej kwoty, którą mieliśmy zapisaną w budżecie i tutaj w wyniku tych zmian w budżecie Państwo dokonali korekty i będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć i podpisać umowę. Natomiast cztery dalsze, na które otrzymamy wsparcie, to jest to są dwa przejścia na ulicy Bema, jedno przejście  w Dąbrowie przy placu zabaw, drugie w Sobiałkowie przy szkole.I teraz właśnie skąd? Dlaczego ten pośpiech? Ponieważ do 14 grudnia musimy mieć wyłonionych, aby uzyskać pieniądze, te pieniądze muszą być na naszym gruncie jeszcze w tym roku, ale warunek jest, że do 14 grudnia muszą być rozstrzygnięte przetargi. Jutro mamy właśnie otwarcie ofert na te 4 przejścia dla pieszych. Tutaj no myślę, że to będzie znaczne tutaj szczególnie pod kątem poprawy bezpieczeństwa. W przypadku ulicy Bema to będzie w dużej mierze już, jakby budowy ścieżki pieszo-rowerowej, także będzie to korzystne rozwiązanie, ale myślę, że i w przypadku Dąbrowy i w przypadku Sobiałkowa również przy miejscach, gdzie jest dużo szczególnie grup dzieci i młodzieży będzie przebywało uważam za zasadne Taka istotna zmiana. Państwo na Komisjach żeście tutaj w szczegółach mieli przedstawiane wszystkie te zawiłości budżetowe. Również Państwo byliście informowani o środkach finansowych dodatkowych, które już wpłynęły albo w najbliższej perspektywie wpłyną na nasze konto. Także tutaj  ta sytuacja finansowa, jakby kształtuje się w miarę pozytywnie na przyszłość, aczkolwiek sytuacja jakby finansowa bieżąca może jest gorsza, ale perspektywa jest lepsza. Przypomnę, że mamy na koncie pieniądze na budowę przedszkola, na budowę kanalizacji sanitarnej w Roszkówku. Teraz dodatkowo nam wpłynęły środki na inwestycję z zakresu kanalizacji sanitarnej. Zmiana, o której mówię to ze względów budżetowych nie musi być wprowadzona w tegorocznym budżecie ta kwota 8 000 000 złotych, którą otrzymamy w ramach Polskiego Ładu. Tu będzie forma niezaliczkowa, tylko jakby refinansowania, czyli ona może być wprowadzona w okresie późniejszym. Ta właśnie kwota, jakby znika z tegorocznych zmian w budżecie, natomiast ona jest wprowadzona jest w projekcie budżetu na przyszły rok, czyli taka drobna, drobna zmiana. Z inwestycji, które w tej chwili realizujemy, to są już one w taki  zaniku, że tak powiem, czyli kończymy te, które były zaplanowane tutaj, żebyśmy zakończyli odmulanie dwóch stawów, Piaski, Dłoń, w ramach lokalnych grup działania i w toku mamy szereg inwestycji, budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Sobiałkowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czyli to jest ten zakres. Natomiast też w tej chwili prowadzimy takie praca przygotowawcze  pod kolejny nabór w ramach Polskiego Ładu. Tutaj te wnioski przygotowujemy. Z informacji, które posiadamy,  może to być końcówka tego roku lub być może ze względu na sytuację i pandemiczną, i graniczną kraju może to być na początku stycznia, ale tylko jakby termin już jest dla nas jakby obojętny, czy to będzie miesiąc wcześniej, czy miesiąc później, nie ma to znaczenia. Natomiast, wnioski muszą być odpowiednio przygotowane. Druga sytuacja, pandemiczna, w której się znajdujemy no też mimo że nasza gmina ma bardzo wysoki stopień mieszkańców zaszczepionych,   które też otrzymały w najbliższym czasie kwotę 1 000 000 złotych takiej premii dla gmin, które miały najwyższy stopień wzrostu zaszczepień od 1 sierpnia do końca października. Jednak wirus nas nie mija. Wiele placówek albo częściowo albo nawet od jutra całkowicie przechodzą w tryb nauki, w tryb zdalny. No i sytuacja, no tutaj Pan Doktor, Przewodniczący jest najbardziej w temacie. No za dobrze nie jest. Także no są apele też i szczepienia, i zachowywanie ostrożności. Ja tyle Panie Przewodniczący”

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do Pana Burmistrza?  Nawiązując do wypowiedzi Pana Burmistrza też zachęcam do szczepień. Pragnę zauważyć, że na ten moment działają 2 punkty szczepień. Cały czas gotowi jesteśmy zaszczepić, czy to trzecią dawka do której gorąco zachęcam. Zdarzają się przypadki przełamania po dwóch  dawkach i testy wychodzą wtedy pozytywnie. Natomiast stan ogólny zdrowia jest bardzo, bardzo łagodny, także przejście też jest łagodne, aczkolwiek po trzeciej szczepionce nie mamy jeszcze takiego przypadku, żeby wykazano test dodatni. Także zachęcam tych jeszcze niezaszczepionych i tych którzy, których termin będzie wkrótce nadchodził o jak najszybsze zgłaszanie się nas i naszych przychodni i informowanie nas. My w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie najpóźniej Państwa zaszczepić. To tyle”.

 

Ad. 6. Wnioski i interpelacje Radnych

Radny Antoni Bartkowiak złożył wniosek w sprawie odnowienia tablicy pamięci przy kościele parafialnym pw. św. Klemensa w Zakrzewie.

Wniosek Radnego Antoniego Bartkowiaka stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,

Projekt Uchwały Nr XXXIII/200/21 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/200/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Projekt Uchwały Nr XXXIII/201/21 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  13 „za”.

Uchwała Nr XXXIII/201/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

  

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXXIII/200/21 i XXXIII/201/21, Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 24 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Zapraszam Państwa do dyskusji. Proszę bardzo. Ja już o szczepieniach swoje powiedziałem, rzeczywiście fala IV muszę powiedzieć, że wygląda gorzej niż fala III. No i wynika to przede wszystkim z niestosowania się społeczeństwa do rygoru sanitarnego, a myślę, że tutaj to niewiele od nas zależy, ale jeszcze niedbałość rządu jest poniekąd zadziwiająca. Apeluję do Państwa, jeżeli Państwo (niewyraźnie) do mieszkańców, przestrzegajcie Państwo zasad higienicznych i sanitarnych. Badajcie się Państwo często, jeśli stwierdzicie u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy. Przychodnie dysponują w tej chwili testami. Te testy są już absolutnie certyfikowane, wprowadzane do systemu i wiąże się to z tym, że w wyniku dodatniego testu będziemy mogli szybko izolować pacjentów i szybciej reagować. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o temat sytuacji sanitarnej.  Jest ona zła. Jednoznacznie gorsza niż była.  Jestem w kontakcie z Dyrektorami szkół i też pewne decyzje zostały podjęte przez Dyrektorów na podstawie konsultacji z moją osobą. Tyle. Natomiast mówię, no, szczepieni nie musimy się obawiać najgorszego, aczkolwiek ostrożność nie zawadzi.  Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jakieś pytania do mnie może w tej kwestii?  Nie widzę”.

Ad. 10 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXIII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:35.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Miejskiej Górce

 

         Zdzisław Goliński

 

 

Protokołowała:

             Referent

        Karina Zawidzka

 

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.
 4. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych
 5. Wniosek Radnego Antoniego Bartkowiaka.
 6. Uchwała Nr XXXIII/200/21.
 7. Uchwała Nr XXXIII/201/21
 8. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

Pliki do pobrania