Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

30.04.2021r.,  godz. 11.00 - Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 363/6 o pow.1,00ha , położona w Oczkowicach, zapisana w KW – PO1R/00031236/4

  1. Cena wywoławcza: 68 900,00 zł
  2. Wysokość wadium: 13 700,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 23.04.2021r.- wadium wpłaciły cztery osoby,  które  zostały dopuszczone do przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Państwo , zam. zaoferowali najwyższą cenę w kwocie: 125.000,00zł  - W/w kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020, poz.106).

Burmistrz
/-/ Karol Skrzypczak