Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

30.04.2021r. , godz.10.00 -  Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 277 o pow.0,51ha , położona w Woszczkowie, zapisana w KW – PO1R/00047681/3

  1. Cena wywoławcza: 33 500,00 zł
  2. Wysokość wadium: 6 700,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 23.04.2021r.- wadium wpłaciły dwie osoby,  które  zostały dopuszczone do przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Pan Maciej Radojewski zam. Woszczkowo 16 zaoferował najwyższą cenę w kwocie: 42 000,00zł - W/w kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020, poz.106).

Burmistrz
/-/ Karol Skrzypczak