Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

12.03.2021r. , Urząd Miejski w Miejskiej Górce

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 121/8 o pow.0,0846ha , położona w Dłoni ,

zapisana w KW – PO1R/00031243/6

  1. Cena wywoławcza: 28.700,00zł
  2. Wysokość wadium: 2.870,00zł

W wyznaczonym terminie tj. do 08.03.2021r.- wadium nie wpłaciła żadna osoba

-  w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak