Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

03.12.2021r. , godz.10.00 - Urząd Miejski w Miejskiej Górce

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 507 o pow.10.8800ha , położona w Konarach , zapisana w KW – PO1R/00044377/8

  1. Cena wywoławcza: 20.000,00 zł/ rok
  2. Wysokość wadium: 2.000,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 29.11.2021r.- wadium wpłaciło dziesięć (10) osób,  które zostały dopuszczone do przetargu. Jedna (1) osoba wpłaciła wadium , które wpłynęło na konto tut.urzędu po w/w terminie i nie mogła wziąć udziału w przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

Pan, zam. w trakcie przetargu zaoferował najwyższą cenę dzierżawy w kwocie: 36.500,00zł / rok .

W/w kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020, poz.106)

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak