Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

09.07.2021r., godz. 10.00 -  Urząd Miejski w Miejskiej Górce
 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 283/13 o pow. 0,0738 ha, położona w Niemarzynie, zapisana w KW – PO1R/00029489/5

  1. Cena wywoławcza: 25.000,00 zł
  2. Wysokość wadium: 5.000,00zł
  3. W wyznaczonym terminie tj. do 05.07.2021 r.- jedno wspólne wadium wpłaciły dwie osoby,  które  zostały dopuszczone do przetargu.
  4. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Pan zam.  oraz Pan , zam.  zaoferowali wspólnie najwyższą cenę w kwocie: 25.500,00zł - W/w kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020, poz.106)

Burmistrz
/-/ Karol Skrzypczak