Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU II-go PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

09.07.2021r., Urząd Miejski w Miejskiej Górce

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 121/8 o pow.0,0846 ha, położona w Dłoni,

zapisana w KW – PO1R/00031243/6

  1. Cena wywoławcza: 20.000,00 zł
  2. Wysokość wadium: 3.000,00 zł

W wyznaczonym terminie tj. do 08.03.2021r.- wadium nie wpłaciła żadna osoba

-  w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Burmistrz
/-/ Karol Skrzypczak