Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

WO.0002.29.2021

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 29 lipca 2021 roku (czwartek) o godzinie 1300  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXIX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

6.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7.  Wolne głosy i wnioski.

8.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl