Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 93/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.98.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1319/5, 1319/19 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka (ulica Tęczowa), gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania